CENS > 机械 > 工具机 > 车床 > CNC车床 > CNC 车床
CNC 车床

CNC 车床

产品型号:

CH-430

原产地:

台湾


 

公司名称:

金竑精密股份有限公司

电话:

886-4-2566-6113, 2566-3114

传真:

886-4-2566-5254

发送询问函给厂商

©1995-2006 Copyright China Economic News Service All Rights Reserved.