• menu icon
cens logo
Timing Components & Kits - BUICK
Timing Components & Kits - BUICK

产品型号:TK-BU152 原产地:台湾

详细规格及用途描述

BUICK/CADILLAC
 


ENGINE:
LACROSSE-V6-3564 3.6L DOHC 2005-2008


 
CTS-V6-3564 3.6L DOHC 2004-2007


 

 


KIT NO.
TK-BU152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


 
 
 


NO
PART NO.
Description


1
TK-BU152-CH-1
CHAIN 9-4209 114L


2
TK-BU152-CH-2
CHAIN


3
TK-BU152-TEN-1
TENSIONER


4
TK-BU152-TEN-2
TENSIONER


5
TK-BU152-TEN-3
TENSIONER


6
TK-BU152-L
GUIDE


7
TK-BU152-R
GUIDE


8
TK-BU152-U
GUIDE


9
TK-BU152-S
GUIDE


10
TK-BU152-D
GUIDE

相关产品
公司名称: 兴昱泰有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品