cens logo
鼎昱实业有限公司

鼎昱实业有限公司

时规修理包 - TK-NS130
时规修理包 - TK-NS130

产品型号:TK-NS130 原产地:台湾 材质:金属

详细规格及用途描述

品牌: 日产/日产
型号: TK-NS130
正厂型号: 13028-97E01、13028-97E11、13024-96E00、13021-96E00、13070-97E10、13070-97E01、13070-97E16、13085-97E16、13085-97E11、13085-97E06、13085-97E01、13091-97E01

ENGINE:
VE30DE 2960CC DOHC V6 MAXIMA 1992-1994
   
KIT NO.
TK-NS130
TK-NS130-A
     
1 TK-NS130-CH-1 CHAIN RC-1016 86L
2 TK-NS130-CH-2( 2PCS ) CHAIN-IDLER TO CAM RC-1015 70L(2PCS)
3 TK-NS130-746( 2PCS ) CAM-EXHAUST S-746
4 TK-NS130-757 CRANK S-757
5 TK-NS130-TEN-1 TENSIONER-LOWER RIGHT 9286
6 TK-NS130-TEN-2 TENSIONER-UPPER RIGHT 9285
7 TK-NS130-TEN-3 TENSIONER-UPPER LEFT 9284
8 TK-NS130-U/C( 2PCS ) GUIDE-UPPER CENTER 7287
9 TK-NS130-U/R&L( 2PCS ) GUIDE-UPPER R& L 7289
10 TK-NS130-L GUIDE-LOWER 7291
11 TK-NS130-L/L GUIDE-LOWER LEFT 7288
12 TK-NS130-L/R GUIDE-LOWER RIGHT 9290

相关产品
公司名称: 鼎昱实业有限公司
地址: 33463 桃园市八德区和平路772巷3号
电话: 886-3-363-0979
传真: 886-3-363-0983
E-Mail:
网址: www.timingkit.com.tw
www.cens.com/sdingyuh

发送询问函给厂商