• menu icon
cens logo
萤光束带
萤光束带

产品型号:TIE PRO-Taiwan 原产地:台湾 材质:Nylon 颜色:萤光蓝/萤光粉红/萤光绿/萤光黄/萤光橘/萤光咖啡/萤光紫

详细规格及用途描述

现货

GT-18S4 120x2.5mm

其他尺寸欢迎洽询

束带专家
TIE PRO - Taiwan

萤光束带
相关产品
公司名称: 志信塑胶股份有限公司
地址: 70943 台南市安南区怡安路2段516巷111号
电话: 886-6-255-8209
传真: 886-6-255-8210
E-Mail:
网址: www.cabletiesupplier.com
www.jsplastic.com
www.cens.com/jsplastic

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品