• menu icon
cens logo
7pcs 3/4 DR 气动起子套筒组X60L
7pcs 3/4 DR 气动起子套筒组X60L Hot

产品型号:000729 原产地:台湾 材质:铬钼钢 颜色:

详细规格及用途描述

3/4DR X M14, M16, M18 X60L
3/4DR X H14, H17, H19, H21 X60L

相关产品
公司名称: 维兴企业有限公司
地址: 428 台中市大雅区横山村中山三路72号
电话: 886-4-2560-5060
传真: 886-4-2560-6860
E-Mail:
网址: www.marked-tool.com
www.cens.com/weishing

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品