• menu icon
cens logo
GR-M35SP/SWG
GR-M35SP/SWG

詳細規格及用途描述

GR-M35 SP
Volt (vdc): 12 / 24 / 90 / 180
AMPS (A): 23 / 12 / 3 / 1.5
Speed (RPM): 1800
Output (w): 200
Torque (kg-cm): 13
Rating (min): CONT
Weight (kg): 4.3

GR-M35 SWG
Volt (vdc): 24 / 90 / 180
AMPS (A): 23.5 / 6 / 3
Speed (RPM): 3600
Output (w): 400
Torque (kg-cm): 13
Rating (min): 30min
Weight (kg): 4.3

GR-M35SP/SWG
相關產品
公司名稱: 精銳電機股份有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品