• menu icon
cens logo
GR-M31RWG
GR-M31RWG

詳細規格及用途描述

GR-M31 RWG
Volt (vdc): 90 / 180
AMPS (A): 5 / 2.5
Speed (RPM): 1800
Output (w): 300
Torque (kg-cm): 20
Rating (min): CONT
Weight (kg): 8.3

GR-M31 RWG
Volt (vdc): 90 / 180
AMPS (A): 15 / 5
Speed (RPM): 3600
Output (w): 600
Torque (kg-cm): 20
Rating (min): CONT
Weight (kg): 8.4

GR-M31RWG
相關產品
公司名稱: 精銳電機股份有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品