cens logo
喜格瑪企業社

喜格瑪企業社

LAND CRUISER FJ45 IGNITION SWITCH CABLE OEM 84450-60050 FOR LAND CRUISER FJ45 IGNITION
LAND CRUISER FJ45 IGNITION SWITCH CABLE OEM 84450-60050 FOR LAND CRUISER FJ45 IGNITION

產品型號:84450-60050 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

LAND CRUISER FJ45 IGNITION SWITCH CABLE
OEM 84450-60050
FOR LAND CRUISER FJ45 IGNITION

相關產品
公司名稱: 喜格瑪企業社
地址: 83158 高雄市大寮區永芳路66-1號
電話: 886-7-781-7162
傳真: 886-7-783-2060
E-Mail:
網址: www.sigma-autoparts.com
www.cens.com/sigma

發送詢問函給廠商