Wed, 22 Jan 2020 18:27:12 +0800 https://www.cens.com JIA XIANG PI JIAN CO., LTD. Product List JIA XIANG PI JIAN CO., LTD. https://www.cens.com JIA XIANG PI JIAN CO., LTD. www.CENS.com Tue, 20 May 2014 15:40:18 +0800 Bags, Canvas Bags, Linen Bags Sika Apple Bag Sika Apple Bag
Model: M6017
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140811.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:26 +0800 Bags, Canvas Bags, Linen Bags Sika Shopping Bag Sika Shopping Bag
Model: M6038
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140812.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:36 +0800 Bags, Canvas Bags, Linen Bags Sika Meniscus Bag Sika Meniscus Bag
Model: M6044
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140813.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:43 +0800 Bags, Canvas Bags, Linen Bags Sika Boston Bag Sika Boston Bag
Model: M6011
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140814.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:47 +0800 Bags, Canvas Bags, Linen Bags M6061 M6061
Model: M6061
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140815.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:18 +0800 Handbags Sika Apple Bag Sika Apple Bag
Model: M6017
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140811.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:26 +0800 Handbags Sika Shopping Bag Sika Shopping Bag
Model: M6038
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140812.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.
Tue, 20 May 2014 15:40:43 +0800 Handbags Sika Boston Bag Sika Boston Bag
Model: M6011
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_140814.html JIA XIANG PI JIAN CO., LTD.