Thu, 6 May 2021 12:52:30 +0800 https://www.cens.com 金弘兴塑胶机械股份有限公司 最新产品列表 金弘兴塑胶机械股份有限公司 https://www.cens.com 金弘兴塑胶机械股份有限公司 www.CENS.com Tue, 2 Oct 2007 15:05:17 +0800 塑胶废料再生处理制粒机 塑胶废料再生处理制粒机 塑胶废料再生处理制粒机
型号: VN-DR65-1 + Screw Conveyor + Crusher
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_41439.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Mon, 28 Jul 2014 16:24:07 +0800 塑胶废料再生处理制粒机 三合一粉碎筒进料塑胶废料再生胶粒机 三合一粉碎筒进料塑胶废料再生胶粒机
型号: VN-DR105-1A-T1100
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_147192.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Mon, 28 Jul 2014 16:24:14 +0800 塑胶废料再生处理制粒机 粉碎机储料筒进料塑胶废料再生胶粒机 粉碎机储料筒进料塑胶废料再生胶粒机
型号: VN-DR100-1A-HF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_147201.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Tue, 2 Oct 2007 15:03:27 +0800 吹袋机 吹袋机 吹袋机
型号: VN-CO100+100+100A-3200
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_41437.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Tue, 2 Oct 2007 15:06:16 +0800 吹袋机 吹袋机 吹袋机
型号: VN-PH55DD-700-RD
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_41440.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Tue, 2 Oct 2007 15:08:41 +0800 吹袋机 吹袋机 吹袋机
型号: VN-HH55A-750+VN-LS2-800 IN-LINE PRINTER TYPE
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_41441.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Tue, 2 Oct 2007 15:04:19 +0800 塑胶抽丝机 塑胶抽丝机 塑胶抽丝机
型号: VN-MP45-500-85S
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_41438.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Mon, 28 Jul 2014 16:24:01 +0800 多层共挤押出机 三层复合FFS原料袋吹膜机 三层复合FFS原料袋吹膜机
型号: VN-CO50+65+50A-800-OS-IBC-AP
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_147191.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司
Mon, 28 Jul 2014 16:24:20 +0800 多层共挤押出机 三层复合流涎膜制造机 三层复合流涎膜制造机
型号: VN-PCS55+75+55T-1300
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_147202.html 金弘兴塑胶机械股份有限公司