Sun, 26 Jan 2020 02:21:58 +0800 https://www.cens.com 朴子精密企业股份有限公司 最新产品列表 朴子精密企业股份有限公司 https://www.cens.com 朴子精密企业股份有限公司 www.CENS.com Mon, 23 Feb 2009 17:20:26 +0800 锻件 锻件 锻件
以金属盘圆或棒材放入锻造成型机中,以多道次冲模挤压成形之金属工件。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65212.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:44 +0800 金属成型加工 金属成型加工 金属成型加工
以锻造技术在金属上做变形的动作和其他金属加工处理。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65213.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:02 +0800 活塞销 活塞销 活塞销
汽车引擎中,汽缸内滑动的中空圆柱。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65211.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:02 +0800 插销 活塞销 活塞销
汽车引擎中,汽缸内滑动的中空圆柱。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65211.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:02 +0800 实心销 活塞销 活塞销
汽车引擎中,汽缸内滑动的中空圆柱。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65211.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:02 +0800 安全销 活塞销 活塞销
汽车引擎中,汽缸内滑动的中空圆柱。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65211.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:02 +0800 特殊插销 活塞销 活塞销
汽车引擎中,汽缸内滑动的中空圆柱。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65211.html 朴子精密企业股份有限公司
Mon, 23 Feb 2009 17:20:26 +0800 锻造 锻件 锻件
以金属盘圆或棒材放入锻造成型机中,以多道次冲模挤压成形之金属工件。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_65212.html 朴子精密企业股份有限公司