Fri, 16 Apr 2021 15:19:43 +0800 https://www.cens.com 全钰股份有限公司 最新产品列表 全钰股份有限公司 https://www.cens.com 全钰股份有限公司 www.CENS.com Tue, 16 Dec 2014 15:39:22 +0800 强力伸缩水管 G-hose强力伸缩水管 G-hose强力伸缩水管
型号: G-168
震撼园艺界的最新创举-全钰强力伸缩水管G-hose!!! 全钰新一代强力伸缩水管G-hose,以全新材质,让你做事更轻松。 不论浇花、清洁、洗车,让你轻松、优雅完成所有工作。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143791.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:18 +0800 强力伸缩水管 强力伸缩水管 强力伸缩水管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143790.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:28 +0800 强力伸缩水管 组合强力伸缩水管 组合强力伸缩水管
型号: G-168B
新一代全钰强力伸缩水管,长度可同步伸缩2倍,7.5米到15米,传统水管因过度延伸容易造成弹性疲乏及内管破裂的情况。 G-hose因使用特殊构造接头,无论使用多少次均不会漏水。 G-hose平滑外观不会卡死,不须整理,即可轻松收纳入本公司的专利卷盘内。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143792.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:35 +0800 洗车刷 洗车刷 洗车刷
With Soap Cabinet 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143793.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:42 +0800 高级水管套装系列 洒水时间控制器 洒水时间控制器
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143794.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:49 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
With 25ft of 50ft Elastic Garden-hose . 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143795.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:40:00 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143797.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:40:07 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143798.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:40:17 +0800 高级水管套装系列 多功能组合式套装水管 多功能组合式套装水管
型号: GP-0001
●Aluminum shower head ●Aluminum shower head ●ABS plastic shower head. ●1 pcs/5pcs/ctn/3.1’n.w.15kgs g.w.16kgs 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_143799.html 全钰股份有限公司
Tue, 16 Dec 2014 15:39:54 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
With PVC Bag Packing 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_152232.html 全钰股份有限公司