Thu, 15 Apr 2021 18:25:45 +0800 https://www.cens.com 丞稳实业有限公司 最新产品列表 丞稳实业有限公司 https://www.cens.com 丞稳实业有限公司 www.CENS.com Mon, 8 Dec 2014 10:36:35 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151890.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:46 +0800 高级水管套装系列 多功能组合式套装水管 多功能组合式套装水管
型号: GP-0001
●Aluminum shower head ●Aluminum shower head ●ABS plastic shower head. ●1 pcs/5pcs/ctn/3.1’n.w.15kgs g.w.16kgs 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151891.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:27 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151889.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:10 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
With 25ft of 50ft Elastic Garden-hose 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151887.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:55 +0800 洗车刷 洗车刷 洗车刷
With Soap Cabinet 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151885.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:02 +0800 高级水管套装系列 洒水时间控制器 洒水时间控制器
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151886.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:47 +0800 强力伸缩水管 组合强力伸缩水管 组合强力伸缩水管
型号: G-168B
新一代丞稳强力伸缩水管,长度可同步伸缩2倍,7.5米到15米,传统水管因过度延伸容易造成弹性疲乏及内管破裂的情况。 G-hose因使用特殊构造接头,无论使用多少次均不会漏水。 G-hose平滑外观不会卡死,不须整理,即可轻松收纳入本公司的专利卷盘内。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151884.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:40 +0800 强力伸缩水管 G-hose强力伸缩水管 G-hose强力伸缩水管
震撼园艺界的最新创举-丞稳强力伸缩水管G-hose!!! 全钰新一代强力伸缩水管G-hose,以全新材质,让你做事更轻松。 不论浇花、清洁、洗车,让你轻松、优雅完成所有工作。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151883.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:33 +0800 强力伸缩水管 强力伸缩水管 强力伸缩水管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151882.html 丞稳实业有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:19 +0800 洗车组合 洗车组合 洗车组合
With PVC Bag Packing 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_151888.html 丞稳实业有限公司