Mon, 27 May 2019 16:10:48 +0800 https://www.cens.com 迪辉企业有限公司 最新产品列表 迪辉企业有限公司 https://www.cens.com 迪辉企业有限公司 www.CENS.com Mon, 28 Jan 2019 16:27:53 +0800 测漏工具 红色压板配合试漏工具使用 红色压板配合试漏工具使用
27号红色压板需配合四方阀1号使用,可用于快速接头组装测漏 *注意---正反面要放正确 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177693.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:28:34 +0800 测漏工具 风箱调整型四方阀试漏头 风箱调整型四方阀试漏头
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177694.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:29:12 +0800 测漏工具 油封尺寸 油封尺寸
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177695.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:30:40 +0800 测漏工具 风箱四方阀专用试漏头 风箱四方阀专用试漏头
这组试漏工具,可测试一百种以上车型,装置于风箱上之四方热力膨胀阀,中心距离可活动调整,不用组装。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177696.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:05:52 +0800 膨胀阀 Audi A4/A5/Q5 08-(20Q-AU001-120) Audi A4/A5/Q5 08-(20Q-AU001-120)
型号: 8K0 820 679A
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177678.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:08:09 +0800 膨胀阀 VW Touareg Front 08-(20Q-AU002-56) VW Touareg Front 08-(20Q-AU002-56)
型号: 7L0 820 679C
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177679.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:09:00 +0800 膨胀阀 BMW F30(20Q-BM001-143) BMW F30(20Q-BM001-143)
型号: 64 11 9 289 832
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177680.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:09:44 +0800 膨胀阀 BMW F01/F10(20Q-BM002-140) BMW F01/F10(20Q-BM002-140)
型号: 64 11 9 159 803
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177681.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:10:52 +0800 膨胀阀 Mini Cooper 03-08(20Q-BM003-64) Mini Cooper 03-08(20Q-BM003-64)
型号: 64 51 6 924 984
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177682.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:16:34 +0800 膨胀阀 E90/E87(20Q-BM004-57) E90/E87(20Q-BM004-57)
型号: 64 11 6 934 406
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177683.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:17:16 +0800 膨胀阀 E65/E66(20Q-BM005-82) E65/E66(20Q-BM005-82)
型号: 64 10 6 906 268
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177684.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:18:16 +0800 膨胀阀 E31/E32/E34/E36/E38/E39(20Q-BM006-79) E31/E32/E34/E36/E38/E39(20Q-BM006-79)
型号: 64 11 8 371 459
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177685.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:19:38 +0800 膨胀阀 E60/E61/E63/E64(20Q-BM007-70) E60/E61/E63/E64(20Q-BM007-70)
型号: 64 11 6 921 051
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177686.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:20:34 +0800 膨胀阀 E46/E70 00-(20Q-BM008-55) E46/E70 00-(20Q-BM008-55)
型号: 64 11 6 904 437
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177687.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:21:22 +0800 膨胀阀 BMW E46-99(20Q-BM009-55) BMW E46-99(20Q-BM009-55)
型号: 64 11 8 381 504
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177688.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:22:27 +0800 膨胀阀 Benz 212/W204/W207 (20Q-BZ001-108) Benz 212/W204/W207 (20Q-BZ001-108)
型号: 212 830 02 84
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177689.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:24:20 +0800 膨胀阀 Benz W164 ML350 (20Q-BZ002-85) Benz W164 ML350 (20Q-BZ002-85)
型号: 164 830 00 84
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177690.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:26:16 +0800 膨胀阀 Benz Actros/Atego(20Q-BZ003-122) Benz Actros/Atego(20Q-BZ003-122)
型号: 7009315/326304K
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177691.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:27:04 +0800 膨胀阀 Benz W210/W638 Egelhof type (20Q-BZ004-78) Benz W210/W638 Egelhof type (20Q-BZ004-78)
型号: 210 830 00 84
现在设计之热力膨胀阀,可快速安装于风箱,如果要订购请告知最高热点,公司将竭诚为您设计服务,那么,如需订购新的热力膨胀阀,也请告知最高热点。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177692.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:31:22 +0800 气嘴 F-1 6 Ø 焊接型10-P1.5 O型圈 F-1 6 Ø 焊接型10-P1.5 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177697.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:32:29 +0800 气嘴 F-2 6 Ø焊接型R12 3/8 24UNF F-2 6 Ø焊接型R12 3/8 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177700.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:33:11 +0800 气嘴 F-3 R12 7/16 20UNF 3/8公 24UNF F-3 R12 7/16 20UNF 3/8公 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177701.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:35:12 +0800 气嘴 F-4 6 Ø 焊接型14-P1.5喇叭型 F-4 6 Ø 焊接型14-P1.5喇叭型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177705.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:37:14 +0800 气嘴 F-5 6 Ø 焊接型R12 7/16 20UNF F-5 6 Ø 焊接型R12 7/16 20UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177706.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:37:50 +0800 气嘴 F-6 6 Ø 焊接型3/8 24UNF F-6 6 Ø 焊接型3/8 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177707.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:38:34 +0800 气嘴 F-7 6 Ø焊接型R12 7/16 20UNF F-7 6 Ø焊接型R12 7/16 20UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177708.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:40:52 +0800 气嘴 F-8 R12 7/16 20UNF 1/8公 PS F-8 R12 7/16 20UNF 1/8公 PS
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177709.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:41:33 +0800 气嘴 F-9 R12变R134 7/16母 20UNF F-9 R12变R134 7/16母 20UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177710.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:43:00 +0800 气嘴 F-10 5.5 Ø 焊接型R134 (低压) F-10 5.5 Ø 焊接型R134 (低压)
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177713.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:43:47 +0800 气嘴 F-11 R12 7/16 20UNF 3/8公 24UNF F-11 R12 7/16 20UNF 3/8公 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177715.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:44:36 +0800 气嘴 F-12 10-P1.25 3/8公 24UNF F-12 10-P1.25 3/8公 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177716.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:45:13 +0800 气嘴 F-13 8 Ø焊接型10-P1.25 F-13 8 Ø焊接型10-P1.25
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177718.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:45:54 +0800 气嘴 F-14 10-P1.25 3/8公 24UNF F-14 10-P1.25 3/8公 24UNF
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177720.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:47:09 +0800 气嘴 F-15 R134 11-P1.0公(高压) F-15 R134 11-P1.0公(高压)
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177722.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:47:49 +0800 螺丝 SR-01 公9/16 18UNF-8 Ø 焊接型 SR-01 公9/16 18UNF-8 Ø 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177723.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:48:36 +0800 螺丝 SR-02 公9/16 18UNF-9.5 Ø 焊接型 SR-02 公9/16 18UNF-9.5 Ø 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177724.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:49:30 +0800 螺丝 SR-04 公16-P1.5-8 Ø 扩孔8.5 焊接型 SR-04 公16-P1.5-8 Ø 扩孔8.5 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177726.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:50:09 +0800 螺丝 SR-07 公5/8 18UNF-8 Ø焊接型 SR-07 公5/8 18UNF-8 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177728.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:50:52 +0800 螺丝 SR-08 公16-P1.5-8 Ø焊接型 SR-08 公16-P1.5-8 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177730.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:51:27 +0800 螺丝 SR-09 公R134 16-P1.5-8 Ø 焊接型 SR-09 公R134 16-P1.5-8 Ø 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177731.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:56:13 +0800 螺丝 SR-10 公16-P1.5-9.6 Ø扩孔8.5焊接型 SR-10 公16-P1.5-9.6 Ø扩孔8.5焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177737.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:56:42 +0800 螺丝 SR-13 公3/4 16UNF-12 Ø焊接型 SR-13 公3/4 16UNF-12 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177739.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:57:16 +0800 螺丝 SR-14 公3/4 Flare 16UNF-12 Ø 焊接型 SR-14 公3/4 Flare 16UNF-12 Ø 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177740.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:57:46 +0800 螺丝 SR-16 公20-P1.5-12 Ø焊接型 SR-16 公20-P1.5-12 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177741.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:59:22 +0800 螺丝 SR-17 公20-P1.5-12.7 Ø焊接型 SR-17 公20-P1.5-12.7 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177743.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 16:59:59 +0800 螺丝 SR-18 公20-P1.5-9.6 Ø焊接型 SR-18 公20-P1.5-9.6 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177744.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:00:27 +0800 螺丝 SR-19 公7/8 14UNF-14 Ø焊接型 SR-19 公7/8 14UNF-14 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177745.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:05:16 +0800 螺丝 SR-20 公7/8 14UNF-16 Ø焊接型 SR-20 公7/8 14UNF-16 Ø焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177746.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:06:47 +0800 螺丝 SR-21 公R134 24-P1.5-14 Ø 焊接型 SR-21 公R134 24-P1.5-14 Ø 焊接型
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177750.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:07:52 +0800 螺帽 NU-01 5/8喇叭型 18UNF-10Ø 母 NU-01 5/8喇叭型 18UNF-10Ø 母
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177752.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:15:57 +0800 螺帽 NU-02 5/8 18UNF-8.5 Ø 母 O型圈 NU-02 5/8 18UNF-8.5 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177755.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:16:53 +0800 螺帽 NU-03 9/16 18UNF-10 Ø 母 O型圈 NU-03 9/16 18UNF-10 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177758.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:17:28 +0800 螺帽 NU-04 9/16 18UNF-8.5 Ø 母 O型圈 NU-04 9/16 18UNF-8.5 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177759.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:24:34 +0800 螺帽 NU-06 R134 22-P1.5-13 Ø 母 NU-06 R134 22-P1.5-13 Ø 母
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177760.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:25:58 +0800 螺帽 NU-07 3/4喇叭 16UNF-13 Ø 母 NU-07 3/4喇叭 16UNF-13 Ø 母
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177761.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:26:38 +0800 螺帽 NU-08 20-P1.5-13 Ø 母 O型圈 NU-08 20-P1.5-13 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177762.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:27:43 +0800 螺帽 NU-09 3/4 16UNF-13 Ø 母 O型圈 NU-09 3/4 16UNF-13 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177763.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:28:21 +0800 螺帽 NU-10 3/4 16UNF-10 Ø 母 O型圈 NU-10 3/4 16UNF-10 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177764.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:29:02 +0800 螺帽 NU-11 22-P1.5-15.5 Ø 母 O型圈 NU-11 22-P1.5-15.5 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177765.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:29:40 +0800 螺帽 NU-12 22-P1.5-15 Ø 母 O型圈 NU-12 22-P1.5-15 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177766.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:34:54 +0800 螺帽 NU-13 7/8 14UNF-17 Ø母 O型圈 NU-13 7/8 14UNF-17 Ø母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177767.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:35:25 +0800 螺帽 NU-15 7/8 14UNF-15.5 Ø 母 O型圈 NU-15 7/8 14UNF-15.5 Ø 母 O型圈
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177768.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:35:53 +0800 螺帽 NU-16 7/8喇叭型 14UNF-16.5 Ø 母 NU-16 7/8喇叭型 14UNF-16.5 Ø 母
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177769.html 迪辉企业有限公司
Mon, 28 Jan 2019 17:36:30 +0800 螺帽 NU-17 7/8喇叭型 14UNF-15 Ø 母 NU-17 7/8喇叭型 14UNF-15 Ø 母
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_177770.html 迪辉企业有限公司