Sun, 13 Jun 2021 02:56:33 +0800 https://www.cens.com 南允工业股份有限公司 最新产品列表 南允工业股份有限公司 https://www.cens.com 南允工业股份有限公司 www.CENS.com Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 双合金螺杆 双合金螺杆
双合金螺杆之优异特性: 1.硬化层厚度可达1mm,且硬度不随深度减少。 2.在正常工作温度下,硬度不会减少。 3.优异的耐腐蚀性。 4.硬化层之耐磨耗性,比一般热处理螺杆高出2~3倍。 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2054.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 双合金料管 双合金料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2055.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 替换式螺杆 / 双孔料管 替换式螺杆 / 双孔料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2056.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 押出螺杆 / 料管 押出螺杆 / 料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2057.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 押出双螺杆 / 双料管 押出双螺杆 / 双料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2058.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 射出螺杆 / 料管 射出螺杆 / 料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2059.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 静态混合螺杆 静态混合螺杆
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2060.html 南允工业股份有限公司
Wed, 12 Nov 2008 10:25:44 +0800 塑胶机用螺杆 行星式螺杆 / 料管 行星式螺杆 / 料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2061.html 南允工业股份有限公司
Wed, 12 Nov 2008 10:32:46 +0800 塑胶机用螺杆 膛线入料座 膛线入料座
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2062.html 南允工业股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 塑胶机用螺杆 定量双螺杆与双孔料管 定量双螺杆与双孔料管
更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_2063.html 南允工业股份有限公司