CENS > 公司网页 > 育超电工股份有限公司
1

主要客户

日本富士电机 / 日本松下电工 / 美国 VISHAY / 菲律宾捷运公司 / 台湾东元电机 / 台湾电检中心 / 台湾宁茂公司 / 台湾台北捷运公司 / 台湾中鸿钢铁 / 台湾中钢 / 台湾盟立 / 台湾各大专院校 / 台湾大同奥的斯电梯 / 日本沙迪克 / 台湾台安自动化 / 台湾上银科技 / 台湾舜鹏科技 / 台湾庆鸿机电 / 台湾工研院 / 台湾康舒科技 / 台湾台电 / 台湾中华汽车 / 台湾高铁 / 台湾宇瞻科技 / 台湾亿光电子 / 台湾兆赫 / 台湾国巨 / 台湾华新丽华 / 台湾台积电 / 台湾台达电 / 台湾永丰余 / 台湾京元电 / 台湾南亚 / 台湾飞利浦 / 台湾优力 / 西班牙 GE Power / 英国 Electrohm / 韩国 RARA / 美国 University of Illinois
2016/03/08
2 公司认证及专利项目
专利项目:
专利四(2016年超薄型铝壳电阻器大陆专利证书)
专利三(2016年超薄型 ...(详读全部)
2016/03/08
3

伊朗代理商

AGENT IN IRAN

AGENT IN IRAN THe 2016 Agent In Iran RAD ELECTRIC CO . Add:NO 29, south Ferdowsi st. Imam Khomeini Sq. Tehran-Iran 11155-913 IRAN TEL:98 21 3398 1949 ext 604 Fax:0098 21 33973805 Person:Nava Isaquian web site: http://www.RADELC.com

2014/08/01

公司名称:

育超电工股份有限公司

联络人:

杜文斌

地址:

236 新北市土城区亚洲路46巷14号

电话:

886-2-2269-0962, China: 86-512-6327-3868

传真:

886-2-2269-3427, China: 86-512-6327-3808

E-Mail:

网址:

www.yeso.com.tw
www.cens.com/ywhchau

发送询问函给厂商

©1995-2006 Copyright China Economic News Service All Rights Reserved.