cens logo

全部產品列表:

SGS-ST6030PNC-ST20030PNC

雙頭超大型龍門成型及平面磨床

雙頭超大型龍門成型及平面磨床

3000 x 6000mm-3000 x 20,000mm

SGS-3568-34188AHD/PNC

重切削型精密平面磨床

重切削型精密平面磨床

850 x 1700mm-850 x4700mm

SGS-1512-6012AHD/PNC

單頭龍門型平面磨床

單頭龍門型平面磨床

1200 x1500mm-1200x6000mm

SGS-2040-S2460AH/AHD/SD

精密平面磨床

精密平面磨床

500 x 1000mm-600 x 1500mm

SGS-2040-S2460AH/AHD/SD

精密平面磨床

精密平面磨床

500 x 1000mm - 600 x 1500mm

SGS-1020-1640AH/AHD/SD

精密平面磨床

精密平面磨床

250 x 500mm - 400 x 1000mm

公司名稱: 向輝實業股份有限公司
電話: 886-3-490-5015
傳真: 886-3-490-2827

發送詢問函給廠商