Sun, 13 Jun 2021 23:31:37 +0800 https://www.cens.com 嘉里興業股份有限公司 最新產品列表 嘉里興業股份有限公司 https://www.cens.com 嘉里興業股份有限公司 www.CENS.com Thu, 19 Nov 2009 11:41:29 +0800 辦公椅 Office Chair Office Chair
型號: OC-H316
W495 X D450 X H860 mm 電鍍五爪腳 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_76488.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:36:39 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BC-F404
W400 X D400 X H700 電鍍鐵管腳19 mm X 19 mm X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29176.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:35:47 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BC-E401-3
W360 X D360 X H700 X 85t 電鍍鐵管腳19 mm X 19 mm X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29167.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:36:58 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BC-F403
W360 X D360 X H740 X 50t 鐵管腳19 mm X 19 mm X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29168.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:38:43 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E303P
W410 X D410 X H1090 X h860 鐵管腳19 mm X 19 mm X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29169.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:38:16 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E240-2
Φ360 X H730 X 45t 電鍍鐵管腳Φ7/8" X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29170.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:38:29 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E240
Φ360 X H690 X 45t 電鍍鐵管腳Φ7/8" X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29171.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:37:50 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E201H
W420 X D420 X H895 X h760 鐵管腳19 mm X 19 mm X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29172.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:39:14 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E610
Φ360 X H960 X h710 mm 電鍍鐵管腳Φ7/8" X t1.2mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29181.html 嘉里興業股份有限公司
Wed, 18 Jul 2007 13:37:36 +0800 吧台椅 Bar Stool Bar Stool
型號: BS-E200
W430 X D430 X H1090 X h680 電鍍鐵管腳Φ5/8" X t1.8mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_29174.html 嘉里興業股份有限公司