Sat, 29 Jan 2022 10:26:39 +0800 https://www.cens.com 捷森電子工業股份有限公司 最新產品列表 捷森電子工業股份有限公司 https://www.cens.com 捷森電子工業股份有限公司 www.CENS.com Thu, 18 Jun 2015 11:00:33 +0800 插頭、插座及其他 濾波器 濾波器
型號: 10SS1-S-S, 10SS2-S-Q
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124975.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 23 May 2013 11:12:07 +0800 開關 16Φ帶燈開關 16Φ帶燈開關
型號: 01P Series
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124976.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 11:00:07 +0800 插頭、插座及其他 梅花型(米老鼠型)插座 梅花型(米老鼠型)插座
型號: JR-307, JR-307PCA, JR-307PCB, JR-307E,
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124973.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:59:55 +0800 插頭、插座及其他 多種組合式插座 多種組合式插座
型號: JR-302G, JR-3014G
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124974.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:38:40 +0800 插頭、插座及其他 公座 (插PC板式) 公座 (插PC板式)
型號: JR-101S-PC, JR-101SE-PC, JR-101SG-PC
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124970.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:38:55 +0800 插頭、插座及其他 8字插座 (鎖式) 8字插座 (鎖式)
型號: JR-201, JR-201-1, JR-201PCB, JR-201-1PCB
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124971.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:57:43 +0800 插頭、插座及其他 8字插座 (卡式) 8字插座 (卡式)
型號: JR-201S, JR-201SE, JR-201DA, JR-201D8A
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124972.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:35:02 +0800 插頭、插座及其他 公母插座 (鎖式) 公母插座 (鎖式)
型號: JR-101, JR-121
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124968.html 捷森電子工業股份有限公司
Thu, 18 Jun 2015 10:35:18 +0800 插頭、插座及其他 公母插座 (卡式) 公母插座 (卡式)
型號: JR-101S, JR-101SG, JR-101SE, JR-121S, JR-121SG
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124969.html 捷森電子工業股份有限公司
Wed, 1 Jul 2015 10:52:02 +0800 插頭、插座及其他 二合一/三合一插座 二合一/三合一插座
型號: JR-101-1F, JR-101-1FS, JR-101-1FR, JR-101-1F SA, JR-101-1FSB, JR-101-1FRS, JR-101-1FRSG
1. Rating: 10A; 250VAC 2. Insulation resistance: 100MΩ (min.) at DC 500V 3. Dielectric strength: 2000 VAC/1 minute 4. Housing material: Nylon #66, ... 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_124967.html 捷森電子工業股份有限公司