Sat, 2 Jul 2022 03:48:16 +0800 https://www.cens.com 世堃塑膠股份有限公司 最新產品列表 世堃塑膠股份有限公司 https://www.cens.com 世堃塑膠股份有限公司 www.CENS.com Fri, 25 Apr 2014 16:42:47 +0800 塑膠膜 超級透明PVC塑膠布 超級透明PVC塑膠布
厚度:0.05MM-0.5MM 寬度:30"-72" 產品應用:Table cover、cosmetics bag、shopping bag… 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_138776.html 世堃塑膠股份有限公司
Fri, 25 Apr 2014 15:52:35 +0800 塑膠膜 PVC反光塑膠布 PVC反光塑膠布
尺寸:18`` x 18`` 應用:鞋材、交通標誌、消防背心… 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_138757.html 世堃塑膠股份有限公司
Fri, 25 Apr 2014 16:42:40 +0800 塑膠膜 超級透明PVC塑膠布 超級透明PVC塑膠布
厚度:0.05MM-0.5MM 寬度:30"-72" 產品應用:Table cover、cosmetics bag、shopping bag… 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_138775.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:14:54 +0800 塑膠膜 sSuper Clear PVC Sheet sSuper Clear PVC Sheet
厚度:0.60MM-5.0 MM 寬度:30"-72" 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137069.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:15:01 +0800 塑膠膜 PVC塑膠布 PVC塑膠布
厚度:0.05MM-0.5MM 寬度:30"-72" 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137070.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:14:20 +0800 塑膠膜 PVC反光塑膠布 PVC反光塑膠布
尺寸:18`` x 18`` 應用:鞋材、交通標誌、消防背心… 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137064.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:14:09 +0800 塑膠膜 PVC Sheet PVC Sheet
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137062.html 世堃塑膠股份有限公司
Fri, 28 Mar 2014 14:26:29 +0800 塑膠膜 PVC塑膠布 PVC塑膠布
厚度:0.05MM-0.5MM 寬度:30“-72” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137063.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:14:29 +0800 塑膠膜 Clear PVC Sheet Clear PVC Sheet
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137065.html 世堃塑膠股份有限公司
Thu, 27 Mar 2014 15:14:36 +0800 塑膠膜 PVC Sheet PVC Sheet
厚度:0.15 ~ 0.50mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_137066.html 世堃塑膠股份有限公司