Sun, 26 Sep 2021 11:24:17 +0800 https://www.cens.com 丞穩實業有限公司 最新產品列表 丞穩實業有限公司 https://www.cens.com 丞穩實業有限公司 www.CENS.com Mon, 8 Dec 2014 10:36:35 +0800 洗車組合 洗車組合 洗車組合
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151890.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:46 +0800 高級水管套裝系列 多功能組合式套裝水管 多功能組合式套裝水管
型號: GP-0001
●Aluminum shower head ●Aluminum shower head ●ABS plastic shower head. ●1 pcs/5pcs/ctn/3.1’n.w.15kgs g.w.16kgs 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151891.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:27 +0800 洗車組合 洗車組合 洗車組合
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151889.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:10 +0800 洗車組合 洗車組合 洗車組合
With 25ft of 50ft Elastic Garden-hose 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151887.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:55 +0800 洗車刷 洗車刷 洗車刷
With Soap Cabinet 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151885.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:02 +0800 高級水管套裝系列 灑水時間控制器 灑水時間控制器
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151886.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:47 +0800 強力伸縮水管 組合強力伸縮水管 組合強力伸縮水管
型號: G-168B
新一代丞穩強力伸縮水管,長度可同步伸縮2倍,7.5米到15米,傳統水管因過度延伸容易造成彈性疲乏及內管破裂的情況。 G-hose因使用特殊構造接頭,無論使用多少次均不會漏水。 G-hose平滑外觀不會卡死,不須整理,即可輕鬆收納入本公司的專利捲盤內。 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151884.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:40 +0800 強力伸縮水管 G-hose強力伸縮水管 G-hose強力伸縮水管
震撼園藝界的最新創舉-丞穩強力伸縮水管G-hose!!! 全鈺新一代強力伸縮水管G-hose,以全新材質,讓你做事更輕鬆。 不論澆花、清潔、洗車,讓你輕鬆、優雅完成所有工作。 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151883.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:35:33 +0800 強力伸縮水管 強力伸縮水管 強力伸縮水管
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151882.html 丞穩實業有限公司
Mon, 8 Dec 2014 10:36:19 +0800 洗車組合 洗車組合 洗車組合
With PVC Bag Packing 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_151888.html 丞穩實業有限公司