Fri, 18 Jun 2021 07:07:37 +0800 https://www.cens.com 華盛工業股份有限公司 最新產品列表 華盛工業股份有限公司 https://www.cens.com 華盛工業股份有限公司 www.CENS.com Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 點焊機 整流子點焊機 整流子點焊機
型號: WF120D
整流子點焊機 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_7901.html 華盛工業股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 點焊機 全自動整流子點焊機 全自動整流子點焊機
型號: WF125A
全自動整流子點焊機 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_7904.html 華盛工業股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 繞線機、自動繞線機 雙飛叉轉子自動繞線機 雙飛叉轉子自動繞線機
型號: WA150
雙飛叉轉子自動繞線機 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_7900.html 華盛工業股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 繞線機、自動繞線機 雙飛叉轉子全自動繞線機 雙飛叉轉子全自動繞線機
型號: WA155A
雙飛叉轉子全自動繞線機 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_7903.html 華盛工業股份有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 金屬切削專用機 全自動整流子車削機 全自動整流子車削機
型號: WT181SA
全自動整流子車削機 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_7902.html 華盛工業股份有限公司