TUV 认证书

TUV 认证书

产品型号:

R 50094105 0001

原产地:

台湾


 

公司名称:

文辉兴业有限公司

联络人:

何肇基 (负责人)
刘肇辉 (外销部门经理)

地址:

248 新北市五股区成泰路一段241巷15号

电话:

886-2-2292-0470, 2291-5104

传真:

886-2-2292-0471

E-Mail:

发送询问函给厂商

©1995-2006 Copyright China Economic News Service All Rights Reserved.