cens logo

磊錡光电股份有限公司

模组 9W 灯条
模组 9W 灯条

产品型号:EP0-MT2402-10 (White) / EP1-MT2402-10 (Warm White) 原产地:台湾 材质:铝合基板 颜色:白光 / 黄光

详细规格及用途描述

耗电量: 9W
尺寸: 393mm x 12mm
光通量 6000K: 700lm
光通量 3000K: 590lm
输出电压: 17V
输出电流: 500mA (CC)
演色性: 75
保固期: 2年

相关产品
公司名称: 磊錡光电股份有限公司

发送询问函给厂商