cens logo

联内实业股份有限公司

3/8
3/8"DR. & 1/2"DR. 35 PCS 气动套筒组套

产品型号:030-435 原产地:台湾 材质:CR-V

详细规格及用途描述

3/8"DR. & 1/2"DR. 35 PCS 气动套筒组套。
Spec: 3/8"DR.AS:8,10,11,12,13,14,17.3/8,1/2,9/16,11/16。 1/2"DR.AS:9,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,24,27,30。 1/2"DR.AS:1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,1".1/2"F*3/8"M。 Extension bar 3/8"DR.3" + 1/2"DR.3"。

相关产品
公司名称: 联内实业股份有限公司

发送询问函给厂商