• menu icon
cens logo
New Products
New Products

产品型号:GD-R6113 原产地:台湾

详细规格及用途描述

GD-R6113
1PCS ━8-9MM & 11-13MM
1PCS ━10-12MM & 13-14MM
1PCS ━12-14MM & 15-17MM
PACKING : HALF DOUBLE BLISTER
24SET/CTN/18.5KGS/19.5KGS/1.67’

GD-R6103
8-9MM & 11-13MM
PACKING : 72/CTN/15.2KGS/16.2KGS/0.89’

GD-R6104
10-12MM & 13-14MM
PACKING : 72/CTN/16.6KGS/17.6KGS/0.9’

GD-R6105
12-14MM & 15-17MM
PACKING : 72/CTN/21.6KGS/22.6KGS/1.02’

公司名称: 峪亿五金股份有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品