• menu icon
cens logo
包装样式
包装样式

产品型号:1H25(10B) / 1H25(6B) 原产地:台湾

详细规格及用途描述
包装样式
相关产品
公司名称: 钜同有限公司
地址: 411 台中市太平区大里工业17路37号
电话: 886-4-2271-0548
传真: 886-4-2271-1987
E-Mail:
网址: www.chu-tung.com.tw
www.cens.com/chutung

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品