• menu icon
cens logo
搪孔刀
搪孔刀

产品型号:TB, TBJ, BE, BJ, TBS, TSBS, SBS 原产地:台湾

详细规格及用途描述

TB, TBJ, BE, BJ, TBS, TSBS, SBS, SCFCR, SRSCL, SSSPR, STFCR, STFPR, STGCL, STSPR, STSCR

相关产品
公司名称: 弘展切削工具有限公司
电话: 886-4-2529-1553
传真: 886-4-2523-2792

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品