cens logo
钜朋企业股份有限公司

钜朋企业股份有限公司

气动棘轮板手 / 汽车维修工具
气动棘轮板手 / 汽车维修工具 Hot

产品型号:YB-411U / YB-411S 原产地:台湾

详细规格及用途描述

YB-411S:
3/8" Mini dual-function air ratchet wrench
L: 120mm; 30ft/lbs (90psi)
L: YB-411S -- 165mm

气动棘轮板手 / 汽车维修工具
相关产品
公司名称: 钜朋企业股份有限公司
地址: 401 台中市东区乐业路520巷16号
电话: 886-4-2215-1169
传真: 886-4-2213-0118
E-Mail:
网址: www.jiuhpeng.com
www.cens.com/jiuhpeng

发送询问函给厂商