• menu icon
cens logo
气动棘轮板手 / 汽车维修工具

气动棘轮板手 / 汽车维修工具

Hot
产品型号:
YB-411U / YB-411S
原产地:
台湾

详细规格及用途描述

YB-411S:
3/8" Mini dual-function air ratchet wrench
L: 120mm; 30ft/lbs (90psi)
L: YB-411S -- 165mm

气动棘轮板手 / 汽车维修工具
公司名称: 钜朋企业股份有限公司
电话: 886-4-2215-1169
传真: 886-4-2213-0118
网址: www.jiuhpeng.com
www.cens.com/jiuhpeng

发送询问函给厂商