• menu icon
cens logo
S系列(奔驰)

S系列(奔驰)

产品型号:
YT-H05

详细规格及用途描述

图像传感器 :CCD 1/4” SONY Color / COMS 1/4 MT9V136
有效像素 :PAL:628(H)x582(V) NTSC:510(H)x 492(V)
视频制式 :PAL/NTSC
水平清晰度 :420 TVL (Enhanced)
工作温度 :-20℃ to 70℃
工作电压 :DC12V
防水等级 :IP67
信噪比 :better than 48dB
图像 :Mirror Back View
电子快门 :1/50 to 1/100,000 seconds, 1/60 to 1/100,000 seconds
角度 :150度~170度

相关产品
公司名称: 怡同企业有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品