• menu icon
cens logo
LT1026-2XX Series - LT1026-2XX(26W), AC / DC, , Dimm-Triac AC (220V)
LT1026-2XX Series - LT1026-2XX(26W), AC / DC, , Dimm-Triac AC (220V)

产品型号:LT1026-2XX Series

详细规格及用途描述
LT1026-2XX Series - LT1026-2XX(26W), AC / DC, , Dimm-Triac AC (220V)
相关产品
公司名称: 华浩电子股份有限公司
地址: 23858 新北市树林区中华路379巷19弄4号
电话: 886-2-8686-7901
传真: 886-2-8685-6080
E-Mail:
网址: www.highperfection.com.tw
www.cens.com/highperfection

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品