• menu icon
cens logo
强力套筒电镀
强力套筒电镀

原产地:台湾 材质:50BV30 颜色:亮银

详细规格及用途描述

*说明: 亮面G
*尺寸: 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
*英寸: 1/4. 5/16. 3/8. 7/16. 1/2

相关产品
公司名称: 铨新亿工具有限公司
地址: 41148 台中市太平区德明路35巷7号
电话: 886-4-2271-4247
传真: 886-4-2271-4248
E-Mail:
网址: www.chytools.com
www.cens.com/chuanhsinyi

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品