cens logo

添淑股份有限公司

Chair base
Chair base

产品型号:TS-01, TS-01-GTS-02, TS-02-GTS-03, TS-03-G

详细规格及用途描述

TS-03: 350mm, TS-01: 300mmTS-02: 320mmColors can be custom selected

相关产品
公司名称: 添淑股份有限公司

发送询问函给厂商