• menu icon
cens logo
快速后轴心套筒(AFWS)

快速后轴心套筒(AFWS)

产品型号:
AFWS-03
原产地:
台湾
材质:
铝合金

详细规格及用途描述

For YAMAHA
YZ 125 2003-2020
YZ 125X 2020
YZ 250 2003-2020
YZ 250X 2015-2020
YZF 250 2003-2008
YZF 250X 2015-2020
YZF 450 2003-2008
YZF 450X 2016-2020
WRF 250 2006-2020
WRF 450 2006-2020

相关产品
公司名称: 汇恒机械实业股份有限公司
地址: 411台中市太平区园区路99号
电话: 886-4-2275-1615
传真: 886-4-2270-9865
E-Mail:
网址: www.auto-state.com

发送询问函给厂商