• menu icon
cens logo
Rotary Warning Light
Rotary Warning Light

产品型号:Z6410 原产地:台湾 材质:Plastic 颜色:Amber / Red / Blue

详细规格及用途描述

Products Details:
Voltage :DC 12V or DC24V
Packing : 40 pcs / 14 kgs / 16kgs / 3'

相关产品
公司名称: 钲越企业有限公司
地址: 220 新北市板桥区三民路2段193巷13号1楼
电话: 886-2-2952-9666
传真: 886-2-2955-0582
E-Mail:
网址: www.zheng-yue.com
www.cens.com/zheng-yue

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品