• menu icon
cens logo
HDTV
HDTV

产品型号:SDTV-1100 原产地:台湾

详细规格及用途描述

-TV System DVB-T
-Video Format : 480p/720p/1080p
-Video Output : CVBS/YUV
-Function Control : OSD,IR

相关产品
公司名称: 兴联科技股份有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品