cens logo

钜同有限公司

塑胶工具盒
塑胶工具盒

产品型号:EH25L(100PCS) 原产地:台湾

详细规格及用途描述
塑胶工具盒
相关产品
公司名称: 钜同有限公司
地址: 411 台中市太平区大里工业17路37号
电话: 886-4-2271-0548
传真: 886-4-2271-1987
E-Mail:
网址: www.chu-tung.com.tw
www.cens.com/chutung

发送询问函给厂商