• menu icon
cens logo
ATF 7G-DCT

ATF 7G-DCT

产品型号:
TF48J

详细规格及用途描述

※在高温下减少氧化和降低挥发性
※允许在阀体和离合器高温度操作
※延长换油周期

符合下列规范
◎Automaitc Transmission MB 7G-DCT
◎MB236.21
◎ATF A001 989 85 03 09

相关产品
公司名称: 雍振实业有限公司

发送询问函给厂商