cens logo
ATF VT2 CVT
ATF VT2 CVT

产品型号:TF52J

详细规格及用途描述

钢带传动CVT专用全合成长效变速箱油

符合原厂变速箱油规范
MINI PN83 22 0 136 376
ESSO EZL799, FN 1975
CVTF-EX

相关产品
公司名称: 雍振实业有限公司
地址: 238 新北市树林区中山路二段121-6号
电话: 886-2-2680-3395, 2680-2252
传真: 886-2-2668-8830
E-Mail:
网址: www.yungchenwu.com.tw
www.cens.com/yungchen

发送询问函给厂商