• menu icon
cens logo
工业/农业机械零件锻造

工业/农业机械零件锻造

详细规格及用途描述

齿轮锻造

相关产品
公司名称: 贯煜工业股份有限公司
地址: 41353 台中市雾峰区雾工六路3-1号
电话: 886-4-2333-1698
传真: 886-4-2339-6855
E-Mail:
网址: guanyu.jp.taiwantrade.com/
www.guanyu-forging.com

发送询问函给厂商