• menu icon
cens logo
TIMING CHAIN KITS
TIMING CHAIN KITS

原产地:台湾

详细规格及用途描述

13506-38010 TOYOTA CHAIN 06B-2x98L CELICA 2.2L
13521-38010 TOYOTA GEAR (CRANK) CELICA 2.2L
13523-38011 TOYOTA GEAR (CAM) CELICA 2.2L
13540-38012 TOYOTA TENSIONER 9016 CELICA 2.2L
13561-38010 TOYOTA GUIDE (DAMPER) CELICA 2.2L
13562-38010 TOYOTA GUIDE (DAMPER) CELICA 2.2L
90311-45069 TOYOTA OIL SEAL CELICA 2.2L
11328-38020 TOYOTA GASKET CELICA 2.2L
11338-38030 TOYOTA GASKET CELICA 2.2L
13506-35010 TOYOTA CHAIN 06Bx98L 21R, 22R, CELICA
13521-35010 TOYOTA GEAR (CRANK) 21R, 22R, CELICA

TIMING CHAIN KITS
相关产品
公司名称: 联歆企业有限公司
地址: 220新北市板桥区文化路一段368号37楼之6
电话: 886-2-2253-0040
传真: 886-2-2252-8402
E-Mail:
网址: taiwantrade.com.tw/lianshing
www.cens.com/lianshing

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品