• menu icon
cens logo
节能污水曝气溶氧机

节能污水曝气溶氧机

Hot
产品型号:
DM-KTY888ST2.5
材质:
304不锈钢 + PE + 发泡棉
颜色:
蓝色

详细规格及用途描述

请复制以下网站连结, 以便观赏相关影片!

https://youtu.be/XjNWf6A83BA

https://youtu.be/9Xtr7VUWTnI

https://youtu.be/BSNDmOzN3e8

https://youtu.be/wheUghvTDn4

https://youtu.be/0wo82R6yAEo

节能污水曝气溶氧机
相关产品
公司名称: 隆翰兴业有限公司
地址: (office) 5F NO. 146-29 SEC. 1 DONGSHAN RD. TAICHUNG CITY 40647 TAIWAN
电话: 886-4-2437-5196
传真: 886-4-2437-5149
E-Mail:
网址: www.dynawaytech.com

发送询问函给厂商