• menu icon
cens logo
A804402 /A804402A 2 Pcs Flexible Hose Clip  Nut Driver Set

A804402 /A804402A 2 Pcs Flexible Hose Clip Nut Driver Set

产品型号:
A804402 /A804402A

详细规格及用途描述

.A804402 2 Pcs Flexible Hose Clip Nut Driver Set
.A804402A 2 Pcs Half Flexible Hose Clip Nut Driver Set

A804402 /A804402A 2 Pcs Flexible Hose Clip  Nut Driver Set
相关产品
公司名称: 塑金实业股份有限公司
地址: 432 台中市大肚区沙田路一段320巷33-12号
电话: 886-4-2693-4288
传真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
网址: www.shouking.com.tw

发送询问函给厂商