• menu icon
cens logo
220510 10 pcs Screwdriver / Pry Bar Set

220510 10 pcs Screwdriver / Pry Bar Set

产品型号:
220510
原产地:
台湾

详细规格及用途描述

**3pcs Pry Bar
• 6.2 x 200mm
• 9.5 x 300mm
• 11.1 x 460mm
** 3pcs Phillips Screwdriver
• 1 x 100mm
• 3 x 200mm
**4pcs Slotted Screwdriver
• 5 x 100mm
• 6 x 150mm
• 8 x 200mm
• 10 x 250mm
.Color Box: 8 sets/25kgs/26kgs/2.8’

相关产品
公司名称: 塑金实业股份有限公司
地址: 432 台中市大肚区沙田路一段320巷33-12号
电话: 886-4-2693-4288
传真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
网址: www.shouking.com.tw

发送询问函给厂商