• menu icon
cens logo
QBLSX.MX.LX

QBLSX.MX.LX

产品型号:
QBLSX.MX.LX

详细规格及用途描述

Long Shank Ball Nose End Mill QBLSX.MX.LX-SPEC

QBLSX.MX.LX
相关产品
公司名称: 虹钜科技有限公司
地址: 50848 彰化县和美镇彰美路三段20巷60号
电话: 886-4-736-2725
传真: 886-4-736-8357
E-Mail:
网址: www.hgt-endmills.com
www.hgt.com.tw

发送询问函给厂商