• menu icon
cens logo
内容管理伺服器

内容管理伺服器

产品型号:
CMS-Mini
原产地:
台湾

详细规格及用途描述

精简式的数位看板专用伺服器,用于远端管理媒体播放器、内容更新、中央排程、与即时影音服务。

相关产品
公司名称: 铠应科技股份有限公司

发送询问函给厂商