• menu icon
cens logo
TWIN CCD Rear View Camera
TWIN CCD Rear View Camera

产品型号:T4 / CCD 原产地:台湾 颜色:Black

详细规格及用途描述

T4 / 160 + 90 degrees

1/4 CCD Sensor / 0.2 Lux
DC 6-15V / 50mA at 12V
71(W) x 32(D) x 27(H) mm
Far and Close View
Wide and Deep View

相关产品
公司名称: 泰钰国际有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品