• menu icon
cens logo
LED Bulb
LED Bulb

產品型號:1156,1157

詳細規格及用途描述

U. S. patent nos. :US7. 011,430 and USD514,715S / Taiwan patent nos. :M264656,M272035 and 199091 / China patent nos. :ZL02204065X,ZL200520000991X and 200420005779. 8 / Japan patent nos. :3106862 and 3110293

相關產品
公司名稱: 邦弟有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品