• menu icon
cens logo
內徑車刀
內徑車刀

產品型號:MCLNR, MDUNR, MTUNR, SCLCR, STUPR, SVJCR 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

MCKN, MCLN, DCLN, MDUN, MSKN, MTUN, WTUN, DTUN, MTWN, MVUN, MWLN, DWLN, SKCK, SCKP, SCLC, SCLP, SDJC, SDNC, SDQC, SDUC, SDZC, STFC, STUB, STUC, STUP, STWP, STWC, SVJB, SVJC, SVQB, SVQC, SVUB, SVVB, SVVC, SWLC, SWUB, NC, SBHA, CH

相關產品
公司名稱: 弘展切削工具有限公司
電話: 886-4-2529-1553
傳真: 886-4-2523-2792

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品