• menu icon
cens logo
汽車點火線圈
汽車點火線圈

產品型號:ECH-002 原產地:台灣 材質:PBT 顏色:黑色

詳細規格及用途描述

OEM #:
CHRYSLER: 4557468, 5269670, 4609080, 4671025, 88921290, C526
FORD: DGE443, DGE441, E8BZ-12090-A, E8BZ-12090-B
NISSN: MO4557648, MO4777667

APPLICATION:
CHRYSLER: 2001
DODGE: 1995~2001
DOGE TRUCK: 1996
EAGLE: 1995~1996
JEEP: 2002
MITSUBISHI: 1996
PLYMOUTH: 1995~1996
FORD
NISSAN

公司名稱: 滿億實業有限公司
聯絡人: 張醴宏 (業務經理)

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品